Nieuws

Gemeente steunt aanpak bestuur Op Moer met meerjaren subsidie contract!!

16-12-2019

De bestuurders Jan van Egmond en Chris van Mourik van Stichting Dorpshuis Op Moer en wethouder Jan Verbeek, hebben vrijdag 13 december 2019 een vierjarige subsidieovereenkomst voor langere tijd ondertekend.
De stichting is beheerder en exploitant van het dorpshuis Op Moer in Moerkapelle.
In de overeenkomst is afgesproken welke activiteiten in Op Moer mogelijk zijn en welke subsidie het bestuur van de Stichting hiervoor ontvangt.

Het nieuwe stichtingsbestuur van Op Moer is na de eerder ondertekende huurovereenkomst voortvarend aan het werk gegaan.

Dat heeft geresulteerd in een verbetering in de omzet van 10%. Het bestuur heeft veel ideeën over de toekomst van Op Moer.

Daar is in het afgelopen jaar intensief contact over geweest met de gemeente. Er zijn concrete ideeën voor aanpassing van het dorpshuis,

waardoor bijvoorbeeld de kinderopvang een grotere plek kan krijgen in Op Moer.

De plannen die het bestuur heeft zullen in overleg met de gemeente besproken en verder uitgewerkt worden.

Wethouder Jan Verbeek tekende de overeenkomst namens de gemeente.'Ik ben blij en heel tevreden met de resultaten die het nieuwe bestuur

samen met het personeel van Op Moer in het jaar 2019 tot stand heeft gebracht.Daarom heeft het college van Zuidplas met vertrouwen de

overeenkomst getekend waardoor het bestuur van Op Moer financiële zekerheid heeft gekregen voor de komende vier jaar.

En dat is in het belang van het dorp Moerkapelle. Op Moer is een heel belangrijke voorziening voor het dorp!'

Achtergrond

Op basis van het vastgestelde subsidiebeleid zijn vanuit vertrouwen, dialoog en interactie afspraken gemaakt die bijdragen aan het welzijn van inwoners van Zuidplas.

Het doel van de stichting is naast de exploitatie van het gemeentelijk dorpshuis een breed scala aan activiteiten voor jong en oud in Moerkapelle aan te bieden.

De huidige beheerster Wilma Hertog en haar collega's leveren hieraan een belangrijke bijdrage door het (mede)organiseren van de diverse activiteiten.

Fraude en doorstart

In 2017 heeft de gemeente Zuidplas aangifte gedaan van verduistering van € 77.000 en hiervoor heeft de voormalige penningmeester ook een taakstraf gekregen.

Voormalig wethouder van Woudenberg en raadslid Bac hebben toen tijdelijk het bestuur gevoerd.

Snel kon er een nieuwe doorstart gemaakt worden omdat Moerkapellenaren hun steun gaven aan de doorstart en mensen opstonden om dit te doen.

Volgens het subsidie register op de website van de gemeente Zuidplas krijgt het bestuur een bijdrage van € 130.000 per jaar voor de dorpshuisfunctie.

Dit artikel delen:

2sfeerfoto home OpMoer

Op Moer: sprankelend middelpunt van een vitale dorpsgemeenschap

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten